Start

Ravensbrück – berättelser, stories, beretninger är både en hemsida och en alldeles unik bok. Boken och hemsidan byter genomgående mellan tre språk. Texterna  är skrivna av gymnasieelever från tre olika klasser i två olika länder: Katedralskolan i Lund och Helsingörs gymnasium.

Genom faktatexter, litterära gestaltningar och dikter får vi en inblick i den verklighet som fångarna i koncentrationslägret Ravensbrück upplevde. Inspiration till texterna har i  flera fall hämtats från de unika intervjuer som gjordes 1945 med överlevande som kom till Sverige med de vita bussarna.

Överskottet av försäljningen kommer att användas för att finansiera undervisningsprojekt om mänskliga rättigheter.

På hemsidan finns inga av de texter som återfinns i boken.

© Katedralskolan