Att köpa boken

Boken Ravensbrück - Berättelser/Stories/Beretninger finns att köpa på följande platser:

  • Kulturen i Lund (museiaffären)
  • Gleerups bokhandel i Lund
  • Arken bokhandel i Lund


© Katedralskolan