Errata

I förordet till boken finns sakfel. Det borde stå:
Under ledning av den polske lektorn Zygmunt Łakociński utförde före detta koncentrationslägerfångar drygt 500 intervjuer med andra överlevande koncentrationslägerfångar för att samla in fakta om de brott nazisterna begått.  Både det faktum att intervjuerna gjordes av före detta fångar och att de gjordes i direkt anslutning till krigsslutet ger dem en unik karaktär.

Mer information finns på Lunds universitetsbibliotek.

© Katedralskolan