Experiment utförda i Ravensbrück – Theodor Nordenfelt Nysjö

Under WWII utförde SS många mänskliga experiment på fångar i koncentrationsläger och dödsläger. Främst utsattes folkgrupper som judar,romer och polacker men det kunde även inkludera handikappade oavsett etnicitet.

På samtliga läger jobbade SS-läkare där i bland, Josef ”dödsängeln” Mengele. Mengele blev fängslades men blev frisläppt då han sade sig att vara en annan person. Därefter lyckades han fly till Sydamerika där han aldrig återfanns. Primärt utfördes hans experiment Auswitch-Birkenau och han experimenterade främst på tvillingar. Exempelvis testade han att injicera bläck i ögonen i hopp att de skulle bli blå och därav bli en del av den ”ariska rasen”.

Experimenten som utfördes hade väldigt tydliga mål. De främsta målen var att försöka underlätta för Wehrmacht. Det innebar att försöka hitta billiga och snabba lösningar för problem som armen stötte på. Följande problem uppkom.

Hypotermi: För att lösa detta problem utfördes experiment genom att tvinga fångar att antingen bada eller stå ute i frysande väder tills de fick hypotermi då läkaren sedan kunde undersöka patienterna för att forska fram ett botemedel. Dr Sigmund Rascher var huvudansvarig för detta experiment och blev dömd till döden av en Amerikansk krigsdomstol. Det beräknas att 2000 fångar dog på detta sett.

Malaria: Tyska SS läkare injicerade sjukdomen på över 1200 människor för att sedan observera och utveckla ett vaccin samt botmedel. De drabbade fick en mängd olika mediciner. Trots detta finns inga dokument som bevisar att något av botmedlen fungerade. Det beräknas att enbart 600 fångar dog i dessa experiment.

Senapsgas : Fångar blev utsatta för gasen som skapade grova brännskador som läkarna sedan skulle läka. Detta experiment pågick från krigets start till slut.

Ravensbrück fick en speciell uppgift av staten då de skulle utveckla en medicin för att motverka bakterier och virus, bland annat streptokocks. Då det främst var kvinnor i lägret, utfördes även experiment på foster. Bland annat testade man teorier på om man kunde ”omvandla” foster till den ”rätta rasen”. När kriget började röra sig mot sitt slut och tyskarna insåg att de inte skulle vinna, började man mass-sterilisera fångarna, då de inte ansågs ha rätt att föda barn tillhörande den underlägsna rasen. Carl Clauberg så kallad Odjuret, var den främsta ledaren inom Ravensbrücks steriliseringsprogram.

Efter kriget blev många av de tyska vetenskapsmän och läkare benådade och blev skickade till USA, där de senare hjälpte till att utveckla olika hemligstämplade projekt. Dock blev de flesta ledande personerna inom de olika projekten dömda i de kända Nürnbergrättegångarna. Rättegången mot läkarna i Ravensbrück pågick mellan 9 december 1946 till den 20 augusti 1947. Alla förutom tre blev dömda till väldigt långa straff eller avrättning. Bland dem fanns det enbart en kvinna, nämligen, Herta Oberheuser, som utförde experiment i Ravensbrück.

Herta Oberheuser blev dömd till 20 år fängelse. 

Rudolf Brandt blev dömd till döden.

Karl Brandt blev dömd till döden.

Theodor Nordenfelt Nysjö

© Katedralskolan